מה זה ניכיון צ’קים?

ניכיון צ'קים הוא המרת צ'ק דחוי לכסף מזומן, תמורת עמלה מוסכמת מראש.
הלקוח פונה אלינו ומעביר לנו את הצ'קים במייל או בפקס. פעם אחת הוא חייב להגיע לפתיחת תיק "הכר את הלקוח" ומעתה ואילך סלולה הדרך לפעילות שוטפת מול נציג חברת PLT ישירות ללקוח או באמצעות שליחים ועוד.
מהירות התגובה שלנו, ללא סחבת, וללא קשר למסגרת האשראי שלכם בבנק, הופך אתכם ללקוחות טובים שלנו, ואותנו לערוץ המימון המשתלם. גם הריבית אינה גבוהה בהרבה מהריבית הנהוגה בבנקים.
כאשר תפנו לבנק עם צ'קים דחויים, הבנק יוכל לתת לכם עבורם מזומנים בצירוף עמלה, ויתכן שפעולה זו תקטין או תגמור לכם את מסגרת האשראי.
יש חמש חברות בורסאיות שעוסקות בניכיון צ'קים, P.L.T היא אחת מהן.
כחברה בורסאית בנוסף לרישיון ממשרד האוצר, כפופה לחוקים ולתקנות של הלבנת הון וניירות ערך, וזה אומר שהפעילות שלנו חוקית ומבוקרת, וניכיון צ'קים אצלנו נעשה באופן חוקי, תקין ובטוח גם עבורכם. אנחנו כפופים לבורסה לניירות ערך יש לנו דירקטוריון וגם ועדות אשראי, אשר מפקחים על הפעילות שמתבצעת על פי כל החוקים.
בחברת P.L.T מועסק קצין ציות חיצוני שתפקידו לוודא שהחברה עומדת בכל החוקים והצווים של איסור הלבנת הון.
חברת P.L.T נוקטת באמצעים משפטיים המקובלים בנושא של צ'קים חוזרים כמו בבנק.
 • אם אין תאימות בין הסכום לערך הכתוב במילים.
 • בוצע שינוי כלשהו בצ'ק ללא חתימת המושך.
 • חותמות כפולות בקטגוריית המוטב.
 • חסרה חותמת חברה.
 • חסרים פרטים כלשהם כמו שם, סכום, תאריך.
צ'ק שיש בו אזכור מפורש על אפשרות של שינוי תאריך או סכום.
ע"י ביטול הסימון וחתימת המושך לידו.
ניכיון צ'קים אינו מעיד על מצוקה תזרימית. אלא להיפך על הצורך בתזרים מזומנים כי החברה פעילה. יש לנו לקוחות שהן חברות מצליחות מאוד אבל הן זקוקות לתזרים מזומנים וזה בוודאי מעיד על פעילות שוטפת ולא על מצוקה.
לא לכל העסקים יש אשראי ולא כולם מחזיקים סליקת אשראי ולכן הם יעשו עסקאות בצ'קים דחויים. זוהי צורת תשלום שמקובלת בישראל, כי דחיית התשלומים מאפשרת לרווח לבעל העסק את תזרים המזומנים. צורות התשלומים בארץ בעולם העסקים הם: מזומן, צ'ק במזומן, צ'ק דחוי או אשראי.
אנחנו מעבירים כספים במזומן, באשראי בצ'קים במזומן וגם בהעברות זה"ב בנקאיות.
 • הפעילות העסקית של הלקוח.
 • היקף הפעילות השוטפת.
 • זמן האשראי המבוקש.
 • לאיזה ענף מקצועי שייך הלקוח.
 • מהם הסיכונים העסקיים בתחום עיסוקו של הלקוח.
 • חסינות ומצבו הפיננסי של נותן הצ'ק.